SCHRIJVEN  KLANTEN

OVER CASPAR DULLEMOND      BOEK 'DE JAVAZEE-CAMPAGNE NA 75 JAAR' BESTELLEN

 

Bio

 

 


Caspar Dullemond (1968) werd geboren in Franeker en groeide op in Ferwert, aan de Friese waddenkust. Zijn middelbare school was C.S.G. Oostergo in Dokkum. Na de havo deed hij de hbo-opleiding Journalistiek in Kampen (later Zwolle). In 1990 liep hij stage bij de Waddenvereniging in Harlingen. Na het behalen van zijn diploma studeerde hij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam nog enige tijd geschiedenis, maar maakte deze opleiding niet af.
 

Tijdens en na zijn studie werkte hij als freelance-journalist voor achtereenvolgens het Friesch Dagblad, Trouw en de Haagse Courant. Zijn vervangende dienstplicht deed hij als voorlichter van de hervormde diakonie van Den Haag (1994 - 1995). Daarna was hij eindredacteur van het personeelsblad van de Samen op Weg-kerken (1995 - 1996), pr-functionaris van de Theologische Universiteit Kampen (1996 - 2000) en medewerker communicatie bij de Odyssee-groep in Berg en Dal, ten behoeve van het Sociaal Economisch Project (SEP) Veehouderij (2000).
 

In Nijmegen begon hij in 2001, onder de naam Markt en Missie Communicatieadvies, voor zichzelf. Hij werkte onder meer voor de Onderwijsinspectie in Utrecht, de hindoe-omroep OHM in Hilversum en het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) in Nijmegen. Vijf edities lang was hij eindredacteur en (mede)auteur van de zeer succesvolle Happinez Spirituele Scheurkalender van uitgeverij Ten Have.

 

De laatste jaren werkt hij met name als tekstschrijver. Zo verzorgde hij van 2005 tot 2019 de nieuwsrubriek Het Hart in Happinez. Voor dit tijdschrift stelde hij ook boeken samen. Daarnaast werkt(e) hij voor verschillende zorginstellingen. Van 2007 tot 2009 was Caspar Dullemond, naast zijn werk voor Markt en Missie, hoofd communicatie van de Protestantse Theologische Universiteit, toen gevestigd in Utrecht, Kampen en Leiden.

 

Vanaf 2008 studeerde hij opnieuw geschiedenis, nu aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn masteropleiding sloot hij in de zomer van 2013 cum laude af. Inmiddels heeft hij zijn eerste publicaties als historicus op zijn naam staan. Hij is buitenpromovendus aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek naar de plek die Nederland en andere ‘kleine bondgenoten’ innamen in de Britse oorlogspropaganda (1940-1945).

 

Caspar Dullemond trouwde in 2002 met Ilse. Sindsdien woont en werkt hij in Zwolle. Zijn hobby's zijn lezen, rennen en elpees.

 

 

 

Markt en Missie
Albert Cuypstraat 8
8021 DW Zwolle

(038) 452 79 00
 

dullemond@marktenmissie.nl